Hytera DMR Configuration File (only in Dutch)

Codeplug voor de Hytera PD785G

Deze codeplug is speciaal gericht op de Nederlandse DMR-gebruikers. Standaard is de codeplug niet te gebruiken voor de PD785 (het model zónder GPS). De functionaliteit, indelingen van zone’s en andere bijzonderheden van de codeplug zijn onderstaand beschreven. Downloaden van de codeplug (zip-formaat), is mogelijk door er op te klikken.

 

Belangrijk

Wijzig vóór het gebruik van deze codeplug de navolgende instellingen :

 1. Radio ID [Digital] : hier dient de eigen Radio ID (= DMR ID) ingesteld te worden, hier staat nu nog ‘2040000’.  In het CPS-menu is de Radio ID te vinden onder Conventional / Digital Common / Basic.
 2. Radio Alias : hier dienen de eigen roepletters en voornaam ingesteld te worden, hier staat nu nog ‘Callsign + naam’. In het CPS-menu is de Radio Alias te vinden onder Common / Setting.
 3. Power On Zone én Power On Channel : hier dienen de eigen opstart-zone en het opstart-kanaal ingesteld te worden, hier staan nu nog ‘Zone PI1DHG’ resp. ‘PI1DHG – NL’. In het CPS-menu zijn deze instellingen te vinden onder Conventional / General Setting / Setting.

Codeplug

PD785G – FW V9.00.07.105.iM CPS V9.00.09.200.iM.EM5 – PD2PCO – 31 maart 2024 – 03:00 uur

Contactlijst is bijgewerkt tot en met 30 augustus 2021.


Laatste wijzigingen

 • Time Zone ingesteld op GMT +02:00 vanwege het intreden van de zomertijd op 31 maart 2024 … (31 maart 2024).
 • Time Zone ingesteld op GMT +01:00 vanwege het intreden van de wintertijd op 29 oktober 2023 … (29 oktober 2023).
 • DMR-repeater ON0NOK (locatie : Turnhout, provincie Antwerpen) toegevoegd aan de Zone Antwerpen (tx/rx 438.7125 / 431.1125 MHz, CC1) .. (15 juni 2023).
 • Subtoon (tx) van de analoge repeater PI2FRL ingesteld op 82.5 Hz(20 mei 2023).
 • Time Zone ingesteld op GMT +2:00 vanwege het intreden van de zomertijd op 26 maart 2023 … (26 maart 2023).
 • Analoge repeater PI2TXL (locatie : Oosterend, Texel, Noord Holland) toegevoegd aan de zone Analoog Noord (438.100 / 430.500 MHz, subtoon 88.5 Hz) … (10 maart 2023).
 • DMR-repeater PI1BN afgevoerd (reden : repeater QRT) … (21 januari 2023).
 • Analoge 70cm-repeaters bijgewerkt(21 januari 2023).

>>> Historisch Change Log : klik hier


Firmware en CPS

Firmware-versie : V9.00.07.105.iM (releasedatum : 11 oktober 2018)

CPS-versie : V9.00.09.200.iM.EM5 (releasedatum : 11 oktober 2018)


Functionaliteit codeplug

Algemene instellingen

 • GPS-functionaliteit -> indien de GPS ingeschakeld is én er van een zogenaamde GPS-lock sprake is, dan worden de GPS-data (positie, hoogte, snelheid) + Talker Alias uitgezonden wanneer de gebruiker zelf de PTT indrukt óf wanneer de (automatische) bakenfunctie in werking treedt.
 • Details bakenfunctie -> elke 5 minuten worden de GPS-data automatisch verstuurd, mits minimaal 420m overbrugd zijn (gebaseerd op een snelheid van 5 km/uur). Mochten na één uur deze 420m niet overbrugd zijn, dan wordt er automatisch een baken uitgezonden, iets dat automatisch elk uur herhaald wordt mocht deze afstand wederom niet overbrugd worden.
 • Automatische weergave afstand + richting (alléén in DMR-mode) : in het geval jij en de ontvangende partij(en) beschikken over een PD785G (of MD785G), de firmware voorziet in de zogenaamde Call Location-functie én de GPS-instellingen identiek zijn ingesteld, dan worden de roepletters, afstand(en) tot en richting(en) van de betreffende partij(en) afwisselend op het display weergegeven.
 • ‘Out of Range’-signalering : wanneer je buiten het bereik bent van het gekozen basisstation (=repeater of hotspot), dan zal er op het display de melding ‘Out of Range’ verschijnen én een pieptoon hoorbaar zijn.
 • Overige signaleringen : mocht er sprake zijn van Low Battery, Channel Busy, Missed Call, Call Fail, een ontvangen Private Call, Text Message óf Alert Call, dan zal er een melding op het display verschijnen én een pieptoon  hoorbaar zijn.
 • Power On-instellingen -> Power on Zone : Zone PI1DHG, Power on Channel : PI1DHG – NL.
 • Audio settings : zie plaatje bij het onderdeel Audio settings PD785G.
 • Functietoetsen en sneltoetsen : zie het laatste plaatje onderaan deze pagina.
 • Totaaloverzicht indelingen alle beschikbare zones in deze codeplug : klik hier.

Nederlandse BrandMeister en DMRplus/DMR-MARC-repeaters

   

 • Alle 21 Nederlandse DMR-repeaters zijn voorzien in de codeplug : BrandMeister-netwerk 19 repeaters – DMRplus/DMR-MARC-netwerk 2 repeaters. De zones van de DMRplus/DMR-MARC-repeaters zijn te herkennen middels het additionele [+] teken in de zone-naam.
 • Elke DMR-repeaterzone bevat de meestgebruikte TG’s (voor details zie bovenstaande 2 plaatjes).
 • GPS-(baken)functionaliteit is ingeschakeld -> Location Info Revert Channel : Selected.
 • Radio Register Service t.b.v. repeatergerichte (SMS-)berichten is ingeschakeld -> RRS Revert  Channel : Selected.
 • Scan-functie voor de gehele zone is voorzien en is te activeren op de kanalen 2 t/m 17 middels de TK (rode knop – kort indrukken) en scant alle 17 kanalen.
 • Roaming-functie is voorzien en staat standaard uitgeschakeld. De roaming-functie is te activeren op elk 1e kanaal (TG-204, Nederland) middels de TK (rode knop – lang indrukken). Voor elk netwerk (BrandMeister en DMRplus/DMR-MARC) is een aparte roaminglijst voorzien waarin de TG-204 kanalen zijn opgenomen.
 • Instelling TX-power -> Power Level : High.
 • Controle kanaalactiviteit (‘social settings’) -> Tx Admit : Color Code Free / In Call TX Admit : Follow TX Admit.
 • Spreektijdbegrenzing -> Tx Time-out Time [s] : 180 (seconden).

Nederlandse ANALOGE (FM) repeaters

 • De Nederlandse analoge repeaters zijn verdeeld over drie zones -> Analoog Noord, Analoog Midden en Analoog Zuid. Voor meer details : klik hier
 • Instelling TX-power -> Power Level : High.
 • Controle kanaalactiviteit -> Tx Admit : Always Allow.
 • Spreektijdbegrenzing -> Tx Time-out Time [s] : 180 (seconden)

Belgische BrandMeister-repeaters

  

 • Alle 24 Belgische DMR-repeaters van het BrandMeister-netwerk zijn voorzien in de codeplug (17x Vlaams, 7x Waals).
 • De DMR-repeaters zijn per provincie gegroepeerd (ondergebracht) in een zone : Antwerpen, Henegouwen, Limburg (BE), Luik / Liege, Luxemburg, Namur / Namen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.
 • Per DMR-repeater zijn 5 TG’s voorzien (voor details zie bovenstaande 2 plaatjes). De volgorde van de 5 TG’s én het toegekende tijdslot voor TG-2061 resp. TG-2062 zijn afhankelijk van of het een Vlaamse of Waalse repeater betreft.
 • GPS-(baken)functionaliteit is ingeschakeld -> Location Info Revert Channel : Selected.
 • Radio Register Service t.b.v. repeatergerichte (SMS-)berichten is ingeschakeld -> RRS Revert  Channel : Selected.
 • Scan-functie per DMR-repeater is niet voorzien.
 • Roaming-functie is voorzien en staat standaard uitgeschakeld. De roaming-functie is te activeren op elk 1e kanaal van elke DMR-repeater middels de TK (rode knop – lang indrukken). Voor de Vlaamse en Waalse DMR-repeaters zijn aparte roaminglijsten voorzien waarin de TG-2061’s resp. de TG-2062’s zijn opgenomen.
 • Instelling TX-power -> Power Level : High.
 • Controle kanaalactiviteit (‘social settings’) -> Tx Admit : Color Code Free / In Call TX Admit : Follow TX Admit.
 • Spreektijdbegrenzing -> Tx Time-out Time [s] : 180 (seconden).

Luxemburgse BrandMeister-repeaters (Zone Luxemburg)

 • Alle 6 Luxemburgse DMR-repeaters van het BrandMeister-netwerk zijn voorzien in de codeplug.
 • De DMR-repeaters zijn ondergebracht in één zone en per DMR-repeater zijn 7 TG’s voorzien (voor details zie bovenstaand plaatje).
 • GPS-(baken)functionaliteit is ingeschakeld -> Location Info Revert Channel : Selected.
 • Radio Register Service t.b.v. repeatergerichte (SMS-)berichten is ingeschakeld -> RRS Revert  Channel : Selected.
 • Scan-functie per DMR-repeater is niet voorzien.
 • Roaming-functie is voorzien en staat standaard uitgeschakeld. De roaming-functie is te activeren op elk 4e kanaal van elke DMR-repeater middels de TK (rode knop – lang indrukken). Voor de Luxemburgse repeaters is een aparte roaminglijst voorzien waarin alle TG-270’s zijn opgenomen.
 • Instelling TX-power -> Power Level : High.
 • Controle kanaalactiviteit (‘social settings’) -> Tx Admit : Color Code Free / In Call TX Admit : Follow TX Admit.
 • Spreektijdbegrenzing -> Tx Time-out Time [s] : 180 (seconden).

Duitse BrandMeister-repeaters (Zone Duitsland)

 • 19 Duitse DMR-repeaters van het BrandMeister-netwerk in het Duits-Nederlandse grensgebied zijn voorzien in de codeplug.
 • De DMR-repeaters zijn ondergebracht in één zone en per DMR-repeater zijn 3 TG’s voorzien (voor details zie bovenstaand plaatje).
 • GPS-(baken)functionaliteit is ingeschakeld -> Location Info Revert Channel : Selected.
 • Radio Register Service t.b.v. repeatergerichte (SMS-)berichten is ingeschakeld -> RRS Revert  Channel : Selected.
 • Scan-functie per DMR-repeater is niet voorzien.
 • Roaming-functie is niet voorzien.
 • Instelling TX-power -> Power Level : High.
 • Controle kanaalactiviteit (‘social settings’) -> Tx Admit : Color Code Free / In Call TX Admit : Follow TX Admit.
 • Spreektijdbegrenzing -> Tx Time-out Time [s] : 180 (seconden).

Simplex-kanalen – DMR/FM (Zone Simplex)

 • De Zone Simplex omvat 16 kanalen : 8 digitale (DMR) kanalen en 8 analoge (FM) kanalen.
 • De 16 kanalen zijn ondergebracht in één zone (voor details zie bovenstaand plaatje).
 • De volgende 8 frequenties zijn, voor zowel de digitale alsook analoge kanalen, voorzien : 433.425 MHz, 433.450 MHz, 433.475 MHz, 433.500 MHz, 433.525 MHz, 433.550 MHz, 433.575 MHz en 434.000 MHz.
 • Voor de 8 DMR-kanalen worden de navolgende (digitale) settings gebruikt : Color Code 1, Tijdslot 1 en TG-99. GPS-(baken)functionaliteit uitgeschakeld. Radio Register Service t.b.v. repeatergerichte (SMS-)berichten is uitgeschakeld. Controle kanaalactiviteit (‘social settings’) -> Tx Admit : Color Code Free / In Call TX Admit : Follow TX Admit.
 • Voor de 8 FM-kanalen worden de navolgende (analoge) settings gebruikt -> Tx Admit : Always Allow.
 • Scan-functie is voorzien en is te activeren op alle kanalen middels de TK (rode knop – kort indrukken) en scant alle 16 kanalen.
 • Instelling TX-power -> Power Level : High.
 • Spreektijdbegrenzing -> Tx Time-out Time [s] : 300 (seconden).

Front Panel Programming (Zone Dummy FPP)

 • Deze 16 kanalen (8 digitaal en 8 analoog) zijn bedoeld om middels het toetsenbord van de portofoon een aantal instellingen te kunnen wijzigen.
 • De 8 digitale (DMR) kanalen hebben (default) de navolgende settings : tx/rx-frequentie 434.000 MHz, Color Code 1, Tijdslot 1, TG : Wereld, Location Info Revert Channel : None, RRS Revert Channel : None, Tx Admit : Color Code Free / In Call TX Admit : Follow TX Admit.
 • De 8 analoge (FM) kanalen hebben (default) de navolgende settings -> tx/rx-frequentie 434.000 MHz, Tx Admit : Always Allow.
 • Instelling TX-power -> Power Level : High.
 • Spreektijdbegrenzing -> Tx Time-out Time [s] : 180 (seconden).

Voor uitgebreide uitleg over het programmeren van kanalen middels FPP : druk hier.

Zone DVMega

 • De Zone DVMega is bedoeld voor gebruik i.c.m. een DVMega of DV4Mini hotspot (Simplex, Single/Dual Timeslot).
 • De zone bevat 26 TG’s ten behoeve van het BrandMeister-netwerk + 12 TG’s ten behoeve van het DMRplus/DMR-MARC-netwerk (zie bovenstaande plaatje).
 • Rx / Tx-frequentie voor alle kanalen : 439.775 MHz. Color Code : 1.
 • GPS-(baken)functionaliteit is ingeschakeld -> Location Info Revert Channel : Selected.
 • Radio Register Service t.b.v. repeatergerichte (SMS-)berichten is ingeschakeld -> RRS Revert Channel : Selected.
 • Promiscuous/Scan-functie voor alle kanalen/TG’s per netwerk voorzien middels een zogenaamd Pseudo Trunk (tijdslot-onafhankelijk) Rx-only kanaal (zie ook bovenstaand plaatje). Het scannen van de kanalen/TG’s start automatisch wanneer naar dit ‘scan’-kanaal (kanaal #26 resp. #39) overgeschakeld wordt. De inhoud van de RX-Group List die voor deze Promiscuous-functie wordt gebruikt, is verderop in de beschrijving van deze codeplug te vinden.
 • Instelling TX-power -> Power Level : Low.
 • Controle kanaalactiviteit (‘social settings’) -> Tx Admit : Color Code Free / In Call TX Admit : Follow TX Admit.
 • Spreektijdbegrenzing -> Tx Time-out Time [s] : 180 (seconden).

Zone OpenSPOT1

 • De Zone openSPOT1 is bedoeld voor gebruik i.c.m. de (Shark) openSPOT1 hotspot (Simplex, Single/Dual Timeslot).
 • De zone bevat 26 TG’s ten behoeve van het BrandMeister-netwerk + 12 TG’s ten behoeve van het DMRplus/DMR-MARC-netwerk (zie bovenstaande plaatje).
 • Rx / Tx-frequentie voor alle kanalen : 431.025 MHz. Color Code : 1.
 • GPS-(baken)functionaliteit is ingeschakeld -> Location Info Revert Channel : Selected.
 • Radio Register Service t.b.v. repeatergerichte (SMS-)berichten is ingeschakeld -> RRS Revert Channel : Selected.
 • Promiscuous/Scan-functie voor alle kanalen/TG’s per netwerk voorzien middels een zogenaamd Pseudo Trunk (tijdslot-onafhankelijk) Rx-only kanaal (zie ook bovenstaand plaatje). Het scannen van de kanalen/TG’s start automatisch wanneer naar dit ‘scan’-kanaal (kanaal #26 resp. #39) overgeschakeld wordt. De inhoud van de RX-Group List die voor deze Promiscuous-functie wordt gebruikt, is verderop in de beschrijving van deze codeplug te vinden.
 • Instelling TX-power -> Power Level : Low.
 • Controle kanaalactiviteit (‘social settings’) -> Tx Admit : Color Code Free / In Call TX Admit : Follow TX Admit.
 • Spreektijdbegrenzing -> Tx Time-out Time [s] : 180 (seconden).

Zone OpenSPOT2

 • De Zone openSPOT2 is bedoeld voor gebruik i.c.m. de (Shark) openSPOT2 hotspot (Simplex, Single/Dual Timeslot).
 • De zone bevat 31 TG’s ten behoeve van het BrandMeister-netwerk + 12 TG’s ten behoeve van het DMRplus/DMR-MARC-netwerk (zie bovenstaande plaatje).
 • Rx / Tx-frequentie voor alle kanalen : 434.525 MHz. Color Code : 1.
 • GPS-(baken)functionaliteit is ingeschakeld -> Location Info Revert Channel : Selected.
 • Radio Register Service t.b.v. repeatergerichte (SMS-)berichten is ingeschakeld -> RRS Revert Channel : Selected.
 • Promiscuous/Scan-functie voor alle kanalen/TG’s per netwerk voorzien middels een zogenaamd Pseudo Trunk (tijdslot-onafhankelijk) Rx-only kanaal (zie ook bovenstaand plaatje). Het scannen van de kanalen/TG’s start automatisch wanneer naar dit ‘scan’-kanaal (kanaal #31 resp. #44) overgeschakeld wordt. De inhoud van de RX-Group List die voor deze Promiscuous-functie wordt gebruikt, is verderop in de beschrijving van deze codeplug te vinden.
 • Instelling TX-power -> Power Level : Low.
 • Controle kanaalactiviteit (‘social settings’) -> Tx Admit : Color Code Free / In Call TX Admit : Follow TX Admit.
 • Spreektijdbegrenzing -> Tx Time-out Time [s] : 180 (seconden).

Zone openSPOT4

 • De Zone openSPOT4 is bedoeld voor gebruik i.c.m. de (Shark) openSPOT3 of openSPOT4 hotspot (Simplex, Single/Dual Timeslot).
 • De zone bevat 31 TG’s ten behoeve van het BrandMeister-netwerk + 12 TG’s ten behoeve van het DMRplus/DMR-MARC-netwerk (zie bovenstaande plaatje).
 • Rx / Tx-frequentie voor alle kanalen : 432.625 MHz. Color Code : 1.
 • GPS-(baken)functionaliteit is ingeschakeld -> Location Info Revert Channel : Selected.
 • Radio Register Service t.b.v. repeatergerichte (SMS-)berichten is ingeschakeld -> RRS Revert Channel : Selected.
 • Promiscuous/Scan-functie voor alle kanalen/TG’s per netwerk voorzien middels een zogenaamd Pseudo Trunk (tijdslot-onafhankelijk) Rx-only kanaal (zie ook bovenstaand plaatje). Het scannen van de kanalen/TG’s start automatisch wanneer naar dit ‘scan’-kanaal (kanaal #31 resp. #44) overgeschakeld wordt. De inhoud van de RX-Group List die voor deze Promiscuous-functie wordt gebruikt, is verderop in de beschrijving van deze codeplug te vinden.
 • Instelling TX-power -> Power Level : Low.
 • Controle kanaalactiviteit (‘social settings’) -> Tx Admit : Color Code Free / In Call TX Admit : Follow TX Admit.
 • Spreektijdbegrenzing -> Tx Time-out Time [s] : 180 (seconden).

Zone Pi-Star

 • De Zone Pi-Star is bedoeld voor gebruik i.c.m. een MMDVM hotspot (Full Duplex, Dual Timeslot).
 • De zone bevat 26 TG’s ten behoeve van het BrandMeister-netwerk + 12 TG’s ten behoeve van het DMRplus/DMR-MARC-netwerk (zie bovenstaande plaatje).
 • Rx / Tx-frequentie voor alle kanalen : 439.0000 MHz / 431.4000 MHz. Color Code : 1.
 • GPS-(baken)functionaliteit is uitgeschakeld -> Location Info Revert Channel : None.
 • Radio Register Service t.b.v. repeatergerichte (SMS-)berichten is uitgeschakeld -> RRS Revert Channel : None.
 • Promiscuous/Scan-functie voor alle kanalen/TG’s per netwerk voorzien middels een zogenaamd Pseudo Trunk (tijdslot-onafhankelijk) Rx-only kanaal (zie ook bovenstaand plaatje). Het scannen van de kanalen/TG’s start automatisch wanneer naar dit ‘scan’-kanaal (kanaal #26 resp. #39) overgeschakeld wordt. De inhoud van de RX-Group List die voor deze Promiscuous-functie wordt gebruikt, is verderop in de beschrijving van deze codeplug te vinden.
 • Instelling TX-power -> Power Level : Low.
 • Controle kanaalactiviteit (‘social settings’) -> Tx Admit : Color Code Free / In Call TX Admit : Follow TX Admit.
 • Spreektijdbegrenzing -> Tx Time-out Time [s] : 180 (seconden).

Friedrichshafen

 • De zone Friedrichshafen bevat 9 kanalen/TG’s ten behoeve van het BrandMeister-netwerk (zie bovenstaande plaatje).
 • Rx / Tx-frequentie voor alle kanalen : 439.975 MHz / 430.575 MHz. Color Code : 1.
 • GPS-(baken)functionaliteit is ingeschakeld -> Location Info Revert Channel : Selected.
 • Radio Register Service t.b.v. repeatergerichte (SMS-)berichten is ingeschakeld -> RRS Revert Channel : Selected.
 • Scan-functie is niet voorzien.
 • Roaming-functie is niet voorzien.
 • Instelling TX-power -> Power Level : High.
 • Controle kanaalactiviteit (‘social settings’) -> Tx Admit : Color Code Free / In Call TX Admit : Follow TX Admit.
 • Spreektijdbegrenzing -> Tx Time-out Time [s] : 180 (seconden).
 • Algemene opmerking : Rx / Tx-frequentie én Color Code zijn afhankelijk van de repeater die tijdens de Messe actief is en dient conform te worden aangepast.

RX Group Lists t.b.v. Promiscuous-functie RX-only kanalen hotspots

Audio settings PD785G

De audio-instellingen van de PD785G zijn in bovenstaand plaatje opgenomen. Een aantal van deze instellingen is via de menu’s op de portofoon aan te passen.

Functietoetsen en sneltoetsen

Veel experimenteerplezier met de codeplug.

73 de Paul – PD2PCO